Onderhoud

Waarom een onderhoud?

Een regelmatig onderhoud door een erkende technicus is verplicht, maar biedt ook verschillende voordelen:

 • Een goed onderhouden en afgestelde ketel heeft een hoger rendement, waardoor u minder brandstof verbruikt en op uw energiefactuur bespaart. Het is beter voor het milieu: een lager energieverbruik zorgt voor minder uitstoot van schadelijke gassen, die het milieu vervuilen en bijdragen aan het broeikaseffect.
 • De veilige werking van uw ketel wordt ook nagekeken tijdens het onderhoud (bv. kans op CO-vorming), zodat u zonder risico’s veilig en gezond uw huis kan verwarmen.
 • U vermijdt zo hoge herstellingskosten: een stooktoestel dat je regelmatig laat onderhouden gaat langer mee.

Wat is een verwarmingsaudit?

Een periodieke verwarmingsaudit is verplicht voor alle toestellen met een vermogen vanaf 20 kW.

Wat en waarom?

Een verwarmingsaudit omvat:

 • Een grondige beoordeling van de grootte en het rendement van het stooktoestel
 • Een beoordeling van de energieprestatie van de hele centrale verwarmingsinstallatie

Voordelen:

 • Je krijgt een beeld van de energieprestatie van je centrale verwarmingsinstallatie
 • Je ontvangt tips om de prestatie van je centrale verwarmingsinstallatie te verbeteren (bv. correct afstellen van thermostaat, oude ketel vervangen door moderne zuinig ketel,…)
 • Je kan zo energie besparen

Frequentie?

Hangt af van het vermogen van uw centraal stooktoestel. Dat kan u aflezen op het kenplaatje van de ketel.

 • Toestellen met vermogen van 20 kW tot en met 100 kW: VIJFJAARLIJKS
 • Toestellen met een vermogen > 100 kW
  • Op gas: VIERJAARLIJKS
  • Op vloeibare brandstof: TWEEJAARLIJKS
  • Op vaste brandstof: VIJFJAARLIJKS

Verplicht?

Voor de eigenaar!

Attest?

Verwarmingsauditrapport

 • Geeft een deskundig advies over de mogelijkheden om de prestaties van uw installatie te verbeteren.
 • Geeft tips om energie te besparen bij de verwarming van uw woning
 • Kan een advies zijn om uw oud toestel te vervangen door een moderne, zuinige ketel
 • U bepaalt zelf of en hoe u dat advies verder ter harte neemt

Is uw woning toe aan een nieuwe ketel?

Nieuwe modellen van stooktoestellen op gas of stookolie hebben een beter rendement en zijn dus energiezuiniger. Of het nuttig is om uw oude ketel te vervangen door een moderne, zuinige cv-ketel hangt af van uw huidige installatie en van uw verbruik. Ook speelt uw warmwatertoestel een niet te verwaarlozen rol.

Kiest u voor een nieuw centraal stooktoestel? Kies dan een toestel dat aangepast is aan de grootte van uw woning. Een te zware installatie heeft immers geen zin, aangezien die zorgt voor rendementsverliezen.

Voor extra informatie kan u ons steeds vrijblijvend contacteren.

Call Now Button